Grua

Grus grus

96 – 119 cm

180 – 222 cm

preocupació menor

als camps als voltants de l’Estany

insectes, llavors, tubercles i petits vertebrats

poc comú

Gairebé tan gran com la cigonya. És la típica espècie que podem veure en migració, volant organitzada en una gran V, estratègia que afavoreix un estalvi energètic. El seu nom científic és Grus grus i es tracta d’un nom onomatopeic que fa referència al seu cant.

En migració podem percebre els seus sons característics que emeten amb la gola i el moviment de les ales.