CUERETA GROGA

Motacilla flava

17 cm

25 cm

preocupació menor

zona arbustiva
i voltant de l’estany

insectes

comú

Se la coneix també amb el nom de “pastoretes”. Aquest mot pot venir de l’hàbit que tenen de seguir els ramats picant així tots els insectes que els animals aixequen del terra en pasturar.

Fins i tot és fàcil veure-les damunt d’aquests animals “netejant-los” de paràsits. Altres fonts indiquen que el nom de pastoreta (o lavandera en castellà) respon a la llarga cua que en obrir-la sembla una llarga faldilla com les que recorden a les dones del camp o les rentadores.