Marellenga de bigotis

Panurus biarmicus

12 cm

16-18 cm

preocupació menor

canyís

invertebrats i llavors

comú

Les plomes del seu vistós bigoti, que li dóna nom, estan dissenyades per atraure femelles. Els més aptes genèticament i més ben alimentats són els que desenvolupen un bigoti més atractiu. Aquesta espècie practica la poligínia: un mascle té més d’una femella i gestiona diversos nius.

De fet, fins i tot el penis dels mascles reproductors té una forma globular per poder acumular molta esperma i entrar en contacte amb diferents femelles en poc temps i fecundar-les a totes. Els mascles que no es reprodueixen fan grups de solters.

Actualment, a Catalunya, només es pot veure al Pantà d’Utxesa (Segrià) i a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, amb un total d’uns 35 nuclis reproductors entre els dos espais naturals.