GAVINA RIALLERA

Chroicocephalus ridibundus

34-37 cm

100-110 cm

preocupació menor

estany

insectes, crustacis,
peixos i restes

molt comú

És un ocell que en els últims anys ha patit una explosió demogràfica força significativa a la plana de Lleida. La intervenció humana ha tingut un paper clau en la proliferació d’aquesta espècie, ja que se la pot veure freqüentment als abocadors buscant menjar, allí hi troba restes alimentàries entre les deixalles que els ciutadans separem malament a l’hora de reciclar.

Alhora, la introducció d’espècies invasores com el cranc americà (present a l’Estany) ha fet que aquesta espècie d’ocell trobi aliment amb més facilitat.