PERDIU ROJA

Alectoris rufa

32-34 cm

47-50 cm

preocupació menor

pasturant pels
camps

llavors, fulles,
arrels i artròpodes

comú

Espècie molt coneguda per tothom, ja que sempre ha sigut objecte de caça i preuada a les cuines. Això ha fet que les societats de caçadors d’arreu n’hagin aviat grans quantitats a l’hàbitat natural alterant en gran manera la genètica de la raça silvestre.

La perdiu, en ser vista a camp obert, sol aclofar-se o caminar cap a un amagatall. Si es troba més amenaçada, arrenca a volar amb un batec d’ales potent i sorollós. Fa una posta molt nombrosa que sol ser d’entre 8 i 14 ous. Els pollets són nidífugs, poden caminar al primer dia i volar al cap de dues
setmanes. La perdiu és fonamental per la supervivència de moltes aus rapinyaires i altres depredadors.