Milà Reial

Milvus milvus

60 – 66 cm

154 – 170 cm

preocupació menor

zones obertes, conreus i a l’aire

petits mamífers, conills, aus joves, amfibis, rèptils, insectes

comú

La millor manera de reconèixer aquesta espècie és fixant-se en la seva cua en forma de falca. És tan característica que els fusters han donat el nom de “cua de milà” a un tipus d’encaix, i algunes eines porten aquest mateix nom.

Els anglesos li van posar el nom de Red Kite (estel vermell) que, molt agudament, fa referència a la gran destresa que tenen maniobrant en dies de molt vent.