Abellerol

Merops apiaster

27 – 29 cm

44 – 49 cm

preocupació menor

sobrevolant el poble o en zones obertes

insectes voladors, especialment vespes, abelles i borinots

molt comú

Es diu que l’au va aparèixer a les terres lleidatanes a principis del segle XX, coincidint amb la construcció de les preses i canalitzacions per part de Barcelona Traction Light and Power, popularment coneguda com “la Canadenca”.

Com l’empresa era originària del Canadà, la gent pensava que els treballadors de l’empresa havien portat els ocells.

Captura els insectes al vol i els extreu l’esperó amb cops a l’abdomen o fregant-los contra una superfície dura.