Polla Blava

Porphyrio porphyrio

45 – 50 cm

90 – 100 cm

preocupació menor

zones humides amb vegetació, sobretot amb bova

omnívor. vegetals, ous i cries d’aus, puntualment

puntual

El Fútbol Club Barcelona va voler construir “la ciutat del soci” en uns terrenys a Viladecans, (delta del riu Llobregat), i posaven en perill una de les poques zones de cria de polla blava a Catalunya. Ornitòlegs van proposar al Club que protegissin aquell hàbitat i que la polla blava esdevingués emblema del club, ja que els colors coincideixen, i fou batejada “la Polla Blaugrana”.

A Catalunya gairebé es va extingir a mitjans del segle XX per la reducció de les zones humides i la pressió de la caça. La recuperació de l’Estany ha permès consolidar una població permanent de polla blava.