Pardal Xarrec

Passer montanus

12 – 14 cm

20 – 22 cm

preocupació menor

dins els pobles, teulades

insectes, llavors, fruits petits invertebrats

molt comú

L’any 1958 el govern comunista de Mao, a la Xina, va declarar la guerra al pardal xarrec (considerat una plaga). Els van matar sistemàticament, mobilitzant molta gent, de totes edats.

Un parell d’anys més tard, l’absència de pardals va desestabilitzar l’equilibri ecològic (també la desforestació i l’abús de productes químics), i va derivar a grans plagues de llagostes i altres insectes, les quals van arrasar cultius provocant una gran fam. Es calcula que van morir al voltant de 30 milions de persones.

El mateix govern va haver d’assumir responsabilitats i es van importar 250.000 pardals de la Unió Soviètica.