Cadernera

Carduelis carduelis

12 cm

21 – 25 cm

preocupació menor

Plataners i moreres, jardins i camps

Llavors de cards i altres

molt comú

És un ocell que destaca pels seus colors vistosos i pel seu cant melòdic. Aquest cant esplèndid és el motiu pel qual se l’engabia i se l’exhibeix en competicions de cant.

Actualment, caçar ocells silvestres per aquestes pràctiques és il·legal i molts moren o són ferits en el procés de captura.

Antigament, abans d’entrar en una mina, el miner hi ficava una gàbia amb una cadernera. L’ocell permetia detectar la presència de grisú, una barreja d’aire i gas metà provinent del carbó. Si l’ocell moria, delatava una presència de grisú perillosa i el miner feia marxa enrere.