Torlit

Burhinus oedicnemus

40-44 cm

77-85 cm

preocupació menor

camps

insectes

comú

És una au d’activitat principalment nocturna, se la pot sentir amb el seu crit característic que li dóna nom i sona com a: tuuurrllliiiitttt. A la plana de Lleida és conegut amb el sobrenom de “samarlic” per la mateixa raó fonètica. Cria al terra dels camps treballats, on la seva millor defensa és el seu gran mimetisme amb l’ambient. Quan s’apropa el tractor per treballar el camp, agafa els ous amb el bec i els mou perquè no els aixafin. Els polls són nidífugs, és a dir, un cop surten de l’ou ja campen sols pel tros, això dificulta que els depredadors els detectin.