Puput

Upupa epops

27 cm

44 – 48 cm

preocupació menor

zones obertes i conreus amb arbres als marges

larves i insectes

comú

Tot i que el més lògic és que el seu nom provingui de l’onomatopeia del seu cant: pu-pu-pu, hi ha articles que plantegen la possible alteració del mot originari put, que vindria del verb pudir, fent referència a la pudor que emeten els seus nius i els polls que hi habiten, degut a l’acumulació d’excrements.