Blauet

Alcedo atthis

17 – 19 cm

24 – 26 cm

preocupació menor

ribera de zones humides, amb arbres o canyís

peixets, larves, insectes aquàtics i amfibis

puntual

Les normes sobre contaminació acústica són molt restrictives al Japó i, en el cas del tren bala que corre a més de 350km/h, calia un disseny molt aerodinàmic per al moment en que sortia dels túnels.

És així com la forma d’aquest tren d’alta velocitat imita la forma del bec del blauet, qui, en submergir-se a grans velocitats, gairebé no altera la tranquil·litat de l’aigua.